Fringe – Abadu

הצגת "עבדו" עוסקת בנפגעי נפש בקהילה הבדואית בשיתוף פעולה פורה בין תיאטרון הנגב לבין תיאטרון רהט. ההצגה מגוללת...

Fringe – Words To a Song

נורי ותמר הם זוג מזה שלוש שנים, הם נפגשו בתקופת צוק איתן כשני מפגינים שלא מוכנים לחיות בחוסר הצדק שמתרחש...