Fringe – Abadu

הצגת "עבדו" עוסקת בנפגעי נפש בקהילה הבדואית בשיתוף פעולה פורה בין תיאטרון הנגב לבין תיאטרון רהט. ההצגה מגוללת...

Fringe – Identity

קבוצת התיאטרון "בן-צבי אלהודא" היא קבוצה מעורבת של יהודים ובדואים , תלמידי כיתות ו' מבתי הספר בן-צבי לאמנויות...

Fringe – Kaet Ensemble

כיצד תראה תפילה יהודית בשנת 2047? איך החיה של קפקא מתפרצת לבית כנסת ישראלי ועכשווי? בין חילון לקדושה, בין אקסטזה...

Fringe – Words To a Song

נורי ותמר הם זוג מזה שלוש שנים, הם נפגשו בתקופת צוק איתן כשני מפגינים שלא מוכנים לחיות בחוסר הצדק שמתרחש...