תוכנית האוצרות התיעודית מבקשת להפגיש את צופיה עם מגוון סרטים שמבקשים לתת ביטוי למורכבותה של החברה הישראלית ולדילמות משמעותיות של הפרטים המרכיבים אותה. יזכור למנשייה ,אמני הימלטות והקיר מרחיבים ומאתגרים את השפה המוכרת של הקולנוע התיעודי ומציעים אלטרנטיבה לאופן בו מוצג הסיפור התיעודי. השדה והמלחמה של קטי מתארים את מאבקן של דמויות המנסות לשנות את המציאות הכאובה שנגזרה עליהן באומץ לב יוצא דופן.

הבחירה במגוון הרחב של הסרטים משקפת את רוח הפסטיבל לעורר שיח ודיון בין היוצרים והקהל על האופן בו הקולנוע התיעודי פוגש ומפענח את המציאות בישראל 2017.