תקנון השתתפות בסטודיו דרום 2018

מייסודו של בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללת ספיר

 

  1. הצהרת כוונות אמנותית

1.1      סטודיו דרום הוא פרויקט מבית היוצר של בית הספר לאמנויות

הקול והמסך במכללת ספיר (להלן: "המכללה") והינו שלוחה ישראלית של סדנת ההפקה הבין- לאומית  והיוקרתית  Produire au Sud . הפרויקט עתיד להיערך בחסות פסטיבל נאנט שבצרפת, השגרירות הצרפתית והמכון הצרפתי בישראל. הפרויקט מיועד בעיקרו למפיקים ו/או לבימאים היוצרים/מפיקים את סרטם הראשון והשני ועומדים בקריטריונים להגשה. הנבחרים לקחת חלק בפרויקט ישתתפו בסדנא שמיועדת להעניק במה בינלאומית ורשת קשרים ליצירת קופרודוקציות אירופאיות/ישראליות למשתתפים.

1.2       הסדנא, אשר עתידה לפעול באופן דומה לסדנה הפועלת בנאנט שבצרפת ועל

שלוחותיה במדינות דרום אמריקה, אסיה והמזרח התיכון, תשים דגש על סרטים, בימאים ומפיקים שהפרויקטים עליהם הם עובדים הנם בעלי אוריינטציה "דרומית" כמושג, דהיינו, פרויקטים שרוחם ואופיים החברתי והאמנותי אינו בזרם המרכזי הפועל בעולם הקולנוע, יצירות שמתמודדות עם הזהויות השונות של יוצריהן, ונותנות מקום לביטוי של רוח האדם החופשית שהיא הנכס הגדול ביותר של כל חברה אזרחית ותרבותית אותנטית. מובהר, כי לבית הספר הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי אילו פרויקטים ייחשבו ככאלה העומדים בתנאי אמנותי זה, באמצעות ועדה שתוקם ע"י ראש בית הספר לאמנויות הקול והמסך לצורך בחירתם (להלן: "הועדה"). הסדנא תתקיים במכללת ספיר ו/או בשדרות, אולם מבחינה אמנותית תעסוק בקווי גבול רבים הנעים בין מרכז לפריפריה, בין צפון לדרום, בין ארץ לארץ – עם התחייבות להפניית המבט אל הנופים, המראות והדמויות הפועלות על קווי הגבול.

1.3       הסדנא מעוניינת לאתר ולתת במה לבימאים ומפיקים בתחילת דרכם, בעלי קול ייחודי הן ברמת הצהרת הכוונות והרקע החברתי-פוליטי-אישי והן ברמה

האמנותית/קולנועית. פרויקטים המתאימים להגשה צריכים להיות בעלי שאיפה לביטוי האישי והייחודי של היוצרים, כאלה השואפים ליצירת קולנוע מעז ומאתגר אמנותית ונרטיבית.

מובהר כי הסדנא אינה נושאת פרסים  וכי  בכל מקרה, לא תחול על המכללה   ו/או על כל מי מטעמה כל אחריות בקשר אליה ו/או להשתתפות בה, ככל ייבחר פרויקט כלשהו להשתתף בה ו/או בפעילויות נלוות ו/או קשורות אליה.

  1. אופי הסדנה

 2.1      הסדנא צפויה להיות בת ארבעה ימים, והינה מרחב לימוד והתנסות למפיקים ובימאים צעירים. התכנים שיועברו בסדנה יתמקדו בסוגיות הקשורות לשיתוף פעולה ושיווק בין תעשיית הקולנוע הישראלית לאירופאית, מסחרית ואמנותית.

2.2       לסדנא ייבחרו כארבעה זוגות של "מפיק/בימאי" )סה"כ כ- 8 משתתפים) תוך שימת דגש על הפקה יוצרת, קשר בימאי-מפיק והפקה בין לאומית. חלק מהפעילות תהיה משותפת וחלקה ספציפית לתפקיד היוצר.

2.3       כמו כן מתכוונת המכללה לכלול בסדנא פעילות קבוצתית לימודית, מקרי מבחן (case studies), אומנות הפרזנטציה של פרויקט (פיצ'ינג) ומפגשים פרטיים בהן יבלו הבימאים עם מומחי תסריט שיעזרו להם לפתח את התסריט עליו הם עובדים. המפיקים יקיימו פגישות של אחד על אחד עם מפיקים ומומחי הפקה מהעולם, תוך שימת דגש על קידום הפרויקטים האישיים שלהם ויצירת רשת קשרים בארץ ובעולם.

2.4       בנוסף, בכוונת המכללה ליצור במהלך הסדנא מפגשים של המשתתפים עם מומחים מהשוק האירופאי ו/או עם עמיתיהם המנוסים מהארץ, לדוגמה: מומחה לעריכת תסריט, מפיקים אירופאים, מומחה לפיצ'ינג, סוכן מכירות מחברה בן לאומית, ראשי קרנות ומפיקים מהארץ. כולם בעלי ניסיון בשיתוף פעולה בין מדינות אירופה למדינות בעלות זכאות לקבלת מקורות מימון אירופיים.

2.5      מובהר, כי תכנית הסדנה עשויה להשתנות, בכל עת ולפי שיקול דעת המכללה וכי אין התחייבות כי מומחה כזה או אחר אכן ישתתף בה.

2.6       הסדנה  כולה או רובה תתקיים בשפה האנגלית.

2.7       ההשתתפות בסדנא אינה כרוכה בתשלום אך הינה מחייבת. ייתכנו תנאים נוספים שמטרתם תהא להבטיח את השתתפותם בפועל של הגורמים שייבחרו בסדנה.

  1. מי רשאי להגיש מועמדות?  

3.1      בימאים שעובדים על סרט עלילתי ראשון או שני שלהם יכולים להגיש פרויקטים שנמצאים בשלב של דראפט ראשון או מתקדם יותר של תסריט לסדנת קופרודוקציות ישראלית צרפתית שתתקיים ב: 9-12 באפריל.  מובהר כי הפרויקט חייב להיות סרט עלילתי באורך מלא (72 דקות לפחות). על המפיק להיות לכל הפחות בעל ניסיון בהפקת סרטים קצרים.

3.2     פרויקט המשתתף בסדנה אינו חייב להיות קשור בקרן או בגוף שידור מהארץ ו/או מהעולם, אולם ככל שיבחר פרויקט להשתתף בסדנה, תידרש כתיבת תסריט מלא בדראפט מתקדם עד למועד שייקבע על ידי המכללה. על התסריט להיות בפורמט המקובל בשוק ולא לעלות על 100 עמודים.

מובהר, כי חברת הפקה ובימאים יכולים להגיש מס' פרויקטים אולם במאי אינו רשאי להגיש את הפרויקט שלו גם כמפיק.

3.3    המכללה רשאית לקבוע תנאים ו/או קריטריונים אחרים ו/או נוספים הקשורים בזכאות להגשת המועמדות, וכן לשנות את הקריטריונים בכל עת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. אופן ההגשה

יש לבצע את ההגשה בעברית ובאנגלית.  תיק ההפקה יכלול:

4.1       פרטים אישיים של מגישי המועמדות וכן מסמך הצהרת זכויות חתום על ידי המשתתפים.

מובהר, על הפרויקטים להיות מקוריים וכאלו שאינם מפרים כל זכות של כל צד ג'  ו/או אחרת לפי דין. במידה שיצירה אינה מקורית או אינה מבוססת על תסריט מקורי או במקרה אחר בו נדרשות הרשאות נוספות מצדדים שלישיים יש לציין זאת בהבלטה, ולצרף נספח שחרור זכויות המאשר את שימוש ביצירה, כפי שיועבר על ידי המכללה ו/או יאושר על ידה.

4.2       קורות חיים ופילמוגרפיה של הבמאי תקציר של עד 50 מילים (יש להוסיף תמונה של הבמאי ותמונה שמייצגת את הפרויקט).

4.3       קורות חיים של המפיק (יש להוסיף תמונה).

4.4       מכתב התקשרות בין המפיק לבין הבמאי המסדיר את יחסיהם והזכויות בתסריט.

4.5       תקציר של הסרט – שאורכו עד 50 מילים.

4.6       סינופסיס בן עמוד אחד.

4.7       סינופסיס מורחב (8-5 עמודים) של  הפרויקט שנמצא בשלב פיתוח.

4.8       הצהרת כוונות אמנותית של הבימאי והמפיק עד עמוד אחד.

4.9       תקציב ותוכנית מימון כולל מקורות מימון (קרנות וגופים משדרים).

4.10     לו"ז הפקה, משוער/רצוי ונתונים טכניים: פורמט הסרט, אורך הסרט, צוות וכו'.

4.11     לינק לעבודות קודמות של הבמאי במידה ויש.

4.12     המכללה רשאית לא לאשר הגשה מכל סיבה, לרבות במקרים שבהם יהיו חסרים פרטים / מסמכים שיידרשו על ידה לפי שיקול דעתה ומבלי לתת על כך הודעה מוקדמת ולמגיש המועמדות לא תהיה כל טענה בקשר לכך. כמו כן, תהיה המכללה רשאית לדרוש פרטים / מסמכים נוספים בכל עת, לרבות לגבי פרויקטים שיתקבלו להשתתף בפרויקט ולאחר מתן ההודעה כי נתקבלו.

אישור על קבלת המסמך יישלח במייל.

5.   לוחות זמנים מתוכננים:

5.1       מועד אחרון להגשה: 12.02.2018.

5.2       בכוונת המכללה להודיע על הפרויקטים שישתתפו בתכנית עד 08.03.18.

5.3      על המועמדים להתעדכן בפרסומי המכללה.

5.4       פרויקטים שייבחרו יצטרכו להגיש תסריט מלא בעברית ובאנגלית עד ה 22.03.18או מועד אחר כפי שתקבע המכללה. מובהר, כי כל תרגום בקשר לפרויקט זה הנו על חשבון המשתתפים.

5.5      הסדנא צפויה להתקיים בתאריכים 9-12 באפריל , 2018.

5.6       בחירת הפרויקטים שישתתפו בסדנה תהיה לפי שיקול דעתה הבלעדי המכללה ומבלי שתחול עליה חובת הנמקה, ולא תהיה למועמד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לבחירת פרויקט או לאי בחירתו. בכוונת המכללה לשלוח תשובות לגבי הפרויקטים הנבחרים באמצעות מייל עד סוף אפריל.  עם זאת, ייתכנו שינויים במועדים המתוכננים.

6.    כללי:

6.1       האמור במסמך זה מהווה תקנון עבור ההשתתפות בפרויקט.

6.2       השתתפותו של כל מועמד המגיש את מועמדותו להשתתף בפרויקט מהווה הסכמה לתנאי התקנון.

6.3       המכללה רשאית לשנות את תנאי התקנון וכל פרט בו ו/או בסדנה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים הנוגעים לאופי הסדנה, מועדים, מספר ו/או הרכב המשתתפים בכל עת ולפי שיקול דעתה. שינויים אלו יחייבו את מגיש הבקשה ו/או הגורמים שיבחרו להשתתף בסדנה בכל עת ולפיכך מתבקש כל מועמד/ משתתף שנבחר להשתתף בפרויקט לעיין בפרסומי המכללה הנוגעים לפרויקט מעת לעת. פרסומים אלו יוצגו באתר האינטרנט של שכתובת: csf.sapir.ac.il

המכללה רשאית לא לקיים את הפרויקט ו/או לשנותו ו/או להפסיקו בכל שלב, והכל לפי שיקול דעתה. כן תהיה רשאית לבטל את הזכאות להשתתפות בסדנה ו/או לאפשר את ההשתתפות לאחר תחתיו  והכל, במקרה של אי עמידה בתנאי כלשהו ו/או מכל סיבה אחרת ולפי שיקול דעתה המוחלט.

6.4       הגשת המועמדות וכן ההשתתפות בסדנה היא באחריות מגישי המועמדות בלבד. בית הספר לאמנויות הקול והמסך ו/או המכללה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו (ככל שייגרמו) למי ממגישי המועמדות בכל הקשור לפרויקט, לסדנה ו/או לאמור בתקנון.

6.5       קרדיט: במידה והפרויקט של משתתף שהשתתף בסדנה יופק בעתיד, המשתתף אחראי לוודא כי יינתן למכללה קרדיט בפתיח ובסיום של הפרויקט ובפוסטר הרשמי על-ידי הכללת הלוגו הדינמי (ובפוסטר, הלא דינמי) של בית הספר לאמנויות הקול והמסך. על המשתתף לפנות למכללה לצורך קבלת הלוגו.

6.6       המכללה תהא רשאית לעשות בצילומי הסדנה וכן בפרויקטים שיוגשו במסגרתה שימוש חלקי או מלא, בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, לפי שיקול דעתה ובלבד שהשימוש יהיה אקדמי ו/או בלתי מסחרי לרבות שימוש באירועים וביוזמות מטעם המכללה ו/או בקשר אליה כגון אירועי והפקות ראווה של פעילויות המכללה ו/או פעילויות הקשורות אליה, לרבות קטלוגים, ספרי אוצרות וכיו"ב, והכל בכל מדיה (קיימת או עתידית) ללא הגבלה בזמן, מקום או מספר שימושים. מובהר, כי כל שימוש החורג ממטרות אלו יחייב את אישור היוצר / המפיק הרלבנטי.

6.7       למשתתפים ולכל מי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין כנגד המכללה ו/או כל מי מטעמה בקשר לפרויקט, למסמך זה ו/או למסמכים הנלווים אליו, לרבות ניהול הפרויקט, תוצאותיו וכל עניין אחר וכן בקשר להשתתפותם או לאי השתתפותם בפרויקט, תוצאות הפרויקט וכל הקשור בהם. ההשתתפות והגשת המועמדות היא באחריות המשתתף בלבד על פי תנאי התקנון.

מייל לבירורים : cinema@sapir.ac.il