בקמע יש את כוח התפילה, בקשה של ברכה, והתכוונות אישית עמוקה לדבר החשוב לנו. העשייה שלו מחייבת להכיר את כוח התמצות, ואת הבקשה שיש לנו מהעולם. בקמעות טמונה שפה של סמלים וצורות – שפה עתיקה. במהלך המפגש ניצור ביחד. נעבוד בטכניקות שונות, בהן רקמה, שזירה, וסריגה שמשלבת עם חומרים שנאספו בטבע, ונלמד להכיר את כוחה של ההתכוונות פנימית המעניקה לקמע את צורתו ומשמעותו.

מנחת הסדנה: איילת אדיב, אמנית

אודות הכותב