כיתת אמן עם אמט אסקלנטה

אמט אסקלנטה יתארח לדיון מקיף ומעמיק ביצירתו. במסגרת הדיון יוקרנו ויידונו קטעים מסרטיו. כמו כן, יבחנו שיטות העבודה הייחודיות שלו ותפיסת עולמו הקולנועית. 
כתיבה ומנחת תכנית אמט אסקלנטה: אפרם כורם, אוצר התכנית הבינלאומית: ד"ר ארז פרי

 

14:30 – 16:00

מרכז נתיבים

אודות הכותב