CMTL Project הוא הרכב אינדי-רוק אתני הפועל מהעיר שדרות ישראל. ההרכב, המונהג ע"י הכותב-מבצע אוהד פרץ, הוא שילוב רב תרבותי של מוסיקאים ואמנים החוברים יחד ליצירה בוריאציות שונות.

הביצועים המודרנים שלהם מושפעים מאוד מפולקלור ושורשים אתניים. מילות השירים והטקסטים אוצרים בתוכם פילוסופיה רוחנית והתמודדות עם נושאים חברתיים, המובאים מנקודת המבט של דמויות שונות  והסיפור שלהן.

אודות הכותב