נעם שלמה כותב ,מלחין ומבצע את שיריו הנוגעים בשורשיות ובחיפוש רוחני.

מוטיביים מוסיקליים מסורתיים ואתניים עם כתיבה תנכי"ת בעלת רזים וסודות.

מופע המחבר את הגוף לנשמה.

אודות הכותב