כיתת אמן עם ליסנדרו אלונסו

ליסנדרו אלונזו יתארח לדיון מקיף ומעמיק ביצירתו. במסגרת הדיון יוקרנו ויידונו קטעים מסרטיו. כמו כן, יבחנו שיטות העבודה הייחודיות שלו ותפיסת עולמו הקולנועית. 

 

16:30 – 18:00

מרכז נתיבים

אודות הכותב