כיתת אמן עם אמט אסקלנטה

אמט אסקלנטה יתארח לדיון מקיף ומעמיק ביצירתו. במסגרת הדיון יוקרנו ויידונו קטעים מסרטיו. כמו כן, יבחנו שיטות העבודה הייחודיות שלו ותפיסת עולמו הקולנועית. 

 

14:30 – 16:00

מרכז נתיבים

אודות הכותב